Wie zijn wij/ Who we are

Het adres van onze website is: https://hariitolingerie.com.

Reacties/Comments

Als bezoekers reacties achterlaten op de website, verzamelen we de gegevens die getoond wordt in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om spam te bestrijden.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar dienst indien je dit gebruikt. De privacybeleid pagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

When visitors leave comments on the website, we collect the data shown in the comments form, the IP address of the visitor and the browser user agent to fight spam.

Based on your email address (also called a hash) can be sent to the Gravatar service if you use it. The privacy policy page can be found here: https://automattic.com/privacy/. After your comment is approved, your profile picture will be publicly visible in the context of your comment.

Media

Als je afbeeldingen naar de website upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen uploadt met daarin GPS locatiegegevens (EXIF data). Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van je website downloaden en deze locatiegegevens inzien.

If you upload images to the website, you should avoid uploading images containing GPS location data (EXIF data). Visitors to the website can download the images from your website and view this location data.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze website, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze website, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonsgegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaard. Zodra je uitlogt van jouw account, worden de login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en bevat enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt. Deze cookie is na een dag verlopen.

When you leave a comment on our website, you can indicate whether we can store your name, e-mail address and website in a cookie. We do this for your convenience so that you do not have to re-enter this information for a new response. These cookies are valid for one year.

If you have an account and you log in to this website, we store a temporary cookie to determine whether your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is deleted as soon as you close your browser.

Once you log in, we will store some cookies in connection with your login information and screen display options. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options are valid for 1 year. If you select “Remember Me”, your login will be saved for 2 weeks. As soon as you log out of your account, the login cookies will be deleted. Login cookies are valid for 2 days and cookies for screen display options are valid for 1 year. If you select “Remember Me”, your login will be saved for 2 weeks. As soon as you log out of your account, the login cookies will be deleted.

When you edit or publish a message, an additional cookie is stored by your browser. This cookie contains no personal data and only contains the post ID of the article you have edited. This cookie expires after one day

Ingesloten inhoud van andere websites / Embedded content from other websites

Berichten op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Messages on this website may contain embedded (embedded) content. For example, videos, images, messages, etc. Embedded content from other websites behaves exactly the same as if the visitor had visited this other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed third-party tracking, and monitor your interaction with this embedded content, including interacting with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Met wie we je gegevens delen / Who we share your data with

Als je een wachtwoord reset aanvraagt, wordt je IP-adres opgenomen in de reset e-mail.

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

Hoelang we uw data bewaren / How long we keep your data

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Voor gebruikers die zich registreren op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (enkel de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Beheerders van de website kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

When you leave a comment, that comment and the metadata of that comment will be saved forever. This way we can automatically recognize and approve follow-up comments instead of moderating them.

For users who register on our website (if applicable), we also store personal information in their user profile. All users can view, change or delete their personal information at any time (only the username cannot be changed). Administrators of the website can also view and change this information.

Welke rechten heb je van je eigen gegevens / What rights do you have over your own data?

Als je een account hebt op deze website of je hebt reacties geplaatst, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons hebt gegeven. Je kan ook verzoeken dat we deze persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

If you have an account on this website or have posted comments, you can request an exported file of the personal information we hold about you, including any information you have provided to us. You can also request that we delete this personal information we hold about you. This does not include data that we are required to keep for administrative, legal or security purposes.

Waar we je gegevens naar toe sturen / Where we send your data

Bezoekerscommentaren kunnen worden gecontroleerd via een geautomatiseerde spamdetectieservice.

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.